Om oss

Tillsammans med kunden skapar vi hållbara förändringar.

VÅR APPROACH

 

EQM arbetar alltid med kundens organisation. Kunden bidrar med interna resurser och sakkunniga så långt det är möjligt. Det är den enskilt största framgångsfaktorn att kunden känner ägarskap och ansvar för både förändringsprocess och implementation.

 

Det är kunden och deras organisation som kan säga vad som inte fungerar och bör förändras. EQM med sin breda kompetens och erfarenhet leder och driver förändringsarbetet.

 

Konsultens objektivitet och frihet från den organisatoriska tillhörigheten är en nyckelfaktor i processen.

Några av EQM´s kunder

  • Ericsson
  • SAS
  • AstraZeneca
  • SJ
  • SEB
  • Nasdaq
  • Tele2

FÖRÄNDRINGSPROCESS

STEG 1

 

Identifiera nuläge.

STEG 2

 

Gör analys av problemområden.

STEG 3

 

Ta fram olika alternativa förslag på lösning.

STEG 4

 

Genomför beslutad lösning, implementera och följ upp.

Tina Ahlström

 

Arbetar som Management Konsult och Ledarskapscoach

 

Tina har en lång och bred erfarenhet från det privata näringslivet. Här är ett officiellt uttalande från Linkedin

"Tina is motivated and experienced Project manager with a great personality.

 

We worked in an international Project with multiple stakeholders, all larged multi-national companies. Tina seems to thrive in large and complex Projects and she acts with confidence at all levels of the organization.

 

She skillfully brings issues to the right level to have them resolved. Regardless of whether things go her way or there are seemingly unsurmountable obstacle ahead, she keeps a positive attitude and keep going without ever giving up."

 

Peter Olin

Accounting: 80%

Management: 95%

Consulting: 90%

KONTAKT

Lützengatan 8

115 20 Stockholm

tina.ahlstrom@eqm.se

+ 46 70 583 29 69

© Copyright 2015. All Rights Reserved.