Tjänster

LEDARSKAPSCOACHING

 

Ledarskap är ett eget kompetensområde. Du ska kunna anpassa din ledarskapstil till din omgivning, medarbetare och din egen personlighet. Ständig utveckling är inte bara en bra ambition för företagets produkter utan även för välfungerande ledarskap.

 

Vad skiljer en ledare från mängden? Kan det vara den som känner sig själv bäst. Det heter att "den som kan leda sig själv kan leda andra". Den personliga utvecklingen lika viktig för en ledare som för en medarbetare. Ledarskapet är ibland helt avgörande för det önskade resultatet.

EQM

 

Arbetar med ledare på både CxO nivå liksom mellanchefer och Projektledare.

 

 

 

 

Har samarbete med Partners International.

 

Har certifiering i Ledarskapscoaching.

PROGRAM OCH PROJEKTLEDNING

 

Program och Projekt handlar om en förändring från nuläge till ett önskat läge. Förändringar sker sällan helt smärtfritt och det gäller att ständigt lösa uppkomna situationer och nya utmaningar.

 

En duktig projektledare kan hålla fokus, hantera resurser och leverera mot satta mål. Det krävs ledarskap för att ta hjälp av metodik. Det finns en vetenskap kring projektmetoder men kan det vara så att du hittar samma kärna i samtliga metoder. Agilt är ledordet idag men här gäller det att inte tappa kontrollen på helheten.

EQM

 

Erbjuder senior projekt- och programledning med branschkompetens inom Telecom, Bank & Finans, Försäkring, Transport och Läkemedelsindustrin

Utvecklat och genomfört utbildning för Projektledare

 

Certifieringar i PM

 

Erfarenhet av globala projekt

WORKSHOPS

 

Ibland har man bara en chans att göra det bra! Ingen vill gå på en workshop som inte är planerad och förberedd. Vilka ska deltaga, vad är agendan, hur mycket tid finns till förfogande samt vad är det förväntade resultatet?

 

Förändringsarbeten har ofta initierats med workshops. Ideérna kan flöda och utfallet kan bli riktigt bra. Hur får vi ut det vi behöver och hur tar vi det vidare? Har vi inte planerat, förberett och ansvarar för att resultatet dokumenteras kan vi ha förlorat inte bara värdefull tid utan även tillit till insatsen för arbetet.

EQM

 

Har lett och genomfört framgångsrika workshops sedan 1995 både på svenska och engelska.

Erbjuder workshops i Gott arbetsklimat läs mer

 

Genomför även formella granskningar och audits

 

Är utbildad kvalitetsrevisor

KONTAKT

Lützengatan 8

115 20 Stockholm

tina.ahlstrom@eqm.se

+ 46 70 583 29 69

© Copyright 2015. All Rights Reserved.